Podejmowanie decyzji – porada3 – Swot

Nazwa tej metody pochodzi od pierwszych liter analizowanych cech:

 • Strengths – Silne strony
 • Weaknesses – Wady (słabe strony)
 • Opportunities – Okazje (szanse)
 • Threats – Trwoga (zagrożenia)

Metoda podejmowania decyzji poprzez analizę SWOT jest często wykorzystywana w biznesie i marketingu. Można ją jednak zastosować także w analizie:

 • firmy i jej pozycji na rynku
 • sposobu dystrybucji sprzedaży
 • produktu lub marki
 • pomysłu na biznes
 • opcji strategicznych, typu wejście na nowe rynki, czy wprowadzenie nowego produktu
 • potencjalnego partnerstwa
 • zmiany dostawcy
 • outsourcingu usług lub zarządzania projektem
 • planowania i zarządzania projektem
 • możliwości inwestycyjnych
 • planowania własnych wydatków
 • rozwoju osobistego planowania kariery
 • edukacji o planowania kwalifikacji i podejmowania decyzji
 • zmian życiowych np. przeprowadzka, partner, planowanie rodziny

Niezależnie od zastosowania w metodzie tej należy opisać przedmiot analizy, który może być celem lub pytaniem. Wszystkie cztery czynniki analizy muszą być jasno opisane, w taki sposób, aby każdy mógł ją zrozumieć i mieć pełny obraz sytuacji.
Poniżej pytania pomocnicze, do każdej z cech, które pomogą we właściwym przygotowaniu analizy SWOT.

 

Silne strony

 • zaletypropozycji
 • możliwości
 • przewaga nad konkurencją
 • unikalne punkty sprzedaży
 • zasoby, aktywa, ludzie
 • doświadczenie, wiedza, dane
 • zwroty inwestycyjne
 • marketing – zasięg, dystrybucja, świadomość
 • aspekty innowacyjne
 • lokalizacja i warunki geograficzne
 • cena, wartość, jakość
 • akredytacje, kwalifikacje, certyfikaty
 • procesy, systemy, IT, komunikacja
 • aspekty kulturowe, postawy, zachowania
 • zarząd
Wady (mocne strony)

 • wadypropozycji
 • luki w możliwościach
 • brak przewagi nad konkurencją
 • reputacja
 • instytucje finansowe
 • znane luki
 • terminy, presja czasu
 • przepływ pieniężny, drenaż gotówki
 • ciągłość działalności,łańcuch dostaw
 • rezultaty głównej działalności, destrukcja
 • wiarygodność danych, przewidywania
 • nastroje, zaangażowanie, przywództwo, morale
 • akredytacje, certyfikaty, kwalifikacje
 • procesy i systemy
 • zarząd
Okazje (szanse)

 • rozwój rynku
 • wypełnienie luki konkurencji
 • trendy w branży lub stylu życia
 • rozwój technologii i innowacji
 • globalne wpływy
 • nowe rynki
 • rynek niszowy
 • reakcja rynku, np. zaskoczenie
 • główne kontrakty, przetargi
 • rozwój produktów i firmy
 • informacje i badania naukowe
 • partnerzy, agencje, dystrybucja
 • wielkość rynku, trendy popytowe
 • wpływy sezonowe, pogoda, moda
Trwogi (zagrożenia)

 • skutkipolityczne
 • skutkiprawne
 • działanie na środowisko
 • rozwiązania informatyczne
 • różneintencje-konkurent
 • zapotrzebowanie rynku
 • nowe technologie, usługi, pomysły
 • umowy ipartnerzy
 • przeszkody
 • pokonaniesłabości
 • rynek pracy
 • naciskifinansoweikredytowe
 • ekonomia
 • wpływy sezonowe, pogoda, moda

 

Zapisz się, aby nie przeoczyć żadnego wpisu

raz w tygodniu (w poniedziałek) dostaniesz przeglądLubię komentarze, więc nie krępuj się, pisz ile wlezie, nie ma limitów, a czasem są nagrody dla najbardziej aktywnych 🙂

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *